All Kpop Idols born in China

List of every Kpop idol born in China
Stage Name Full Name Group(s) Date of Birth Gender
Akira Zhao Yue 7SENSES Apr 29th '95 female
Anna N-Bulance Jun 19th '93 female
Arie Jeon Min Jae MIXX Apr 7th '00 female
Aurora Wáng Mèngyú NATURE Jan 14th '97 female
Bee Kong XiaoYin 7SENSES Apr 11th '92 female
Bella Zhang Qin Baby Monsters Jun 6th '01 female
C.I Cai Xiao Xin LIMITLESS Mar 6th '99 male
Cao Lu Cáo Lù Fiestar Aug 30th '87 female
Casper Chu Xiao Xiang Cross Gene Mar 20th '91 male
Cheng Xiao Cheng Xiao Sunny Girls , WJSN , Y TEEN Jul 15th '98 female
Chenle Zhong Chen Le NCT Dream , NCT Nov 22nd '01 male
Crystal Wang Jingxi RaNia , O My Jewel Jan 12th '94 female
Cui Xiang Cui Xiang BOTOPASS , ILUV Jan 26th '95 female
Damon Qiū Báo Hàn VARSITY Dec 2nd '96 male
Diamond Dai Meng 7SENSES Feb 8th '93 female
Eliwa Xu Yang YuZhuo 7SENSES Sep 25th '95 female
Fei Wáng Fēi Fēi miss A Apr 27th '87 female
Gaga Li Jia Jia NATURE Sep 1st '99 female
Ginny Woo Rini DMZA Dec 26th '98 female
Grex Liao Yu Han YOURS Jul 17th '99 female
Haeun Yi Hiang Fantastie female
Hami Xǔ Xiāohán D.Holic Mar 16th '95 female
Handong Haeng Dong Dreamcatcher Mar 26th '96 female
Hanna Lu Yang Yang MIXX Feb 19th '94 female
Hendery Wong Kun-Hang WayV , NCT Sep 28th '99 male
Hui Liang Hui 24K Jul 18th '95 male
Inez Shi Xiao-yu Moonlight Girls female
J-Jin Zhan Zhan LIMITLESS Mar 19th '96 male
J.G Gao Jia Ning Cross Gene Jan 12th '93 male
J'yunky Honey Friends , WALWARI Aug 12th '88 female
Jackson Jackson Wang GOT7 Mar 28th '94 male
Jacob Jang Peng VAV Sep 7th '96 male
JaeBin Deng Bin VARSITY Feb 13th '97 male
Jane Wang Wang Si Yu Baby Monsters Aug 16th '99 female
Julie WeGirls female
Jun Wen Junhui (文俊辉) SEVENTEEN Jun 10th '96 male
K Lù Kērán Fanxy Red Nov 7th '95 female
Kiki Xu JiaQi 7SENSES Aug 27th '95 female
Kris Wu Wu Yifan EXO Nov 6th '90 male
Kun Qián Kūn WayV , NCT Jan 1st '96 male
Kyulkyung Zhōu Jié Qióng I.O.I , PRISTIN , PRISTIN V Dec 16th '98 female
Lay Zhang Yixing EXO Oct 7th '91 male
Lexie Liu Liú Bóxǐn Dec 21st '98 female
Liyah Moon Li Yah MIXX May 11th '00 female
Lucas Wong Yukhei WayV , NCT U , SuperM , NCT Jan 25th '99 male
Luhan Lu Han EXO Apr 20th '92 male
Lydia Chen Yilin ANDS Oct 5th '94 female
Lynn Chen Lin 7SENSES Jul 23rd '98 female
Manny Xiào Dōngchéng VARSITY Nov 17th '01 male
Marco Lin Fan Fanxy Red Oct 2nd '98 female
Meng Jia Meng Jia miss A Feb 3rd '89 female
Ming Ming Yao Ming Ming THE MAN BLK Jan 5th '97 male
Myeong Kim Myeong N.CUS male
Ningning Níng Yìzhuō aespa Oct 23rd '02 female
Oli Huang Jia Yi / Oli Huang As One Nov 13th '93 female
Red Guo Jin Dec 4th '91 male
Renjun Huang Ren Jun NCT Dream , NCT Mar 23rd '00 male
Roy An Junxi Fanxy Red Mar 28th '97 female
RuRu Qiu Luqing / Myoi Ruru O21 Jul 28th '91 female
Sally Liu Xie Ning gugudan Oct 23rd '96 female
Shawn Peng Xichen Fanxy Red May 24th '97 female
Shirley Ilips female
Tako Zhang YuGe 7SENSES May 11th '96 female
Teeny Tian Yin LIMESODA Aug 17th '95 female
The8 Xu Minghao SEVENTEEN Nov 7th '97 male
Ttabo Fu Ying Nan RaNia Jun 8th '95 female
Vicky Wei Wei Chen Baby Monsters Jun 15th '00 female
Victoria Song Qian f(x) Feb 2nd '87 female
Wang Ke Wang Ke HOWZ Nov 5th '00 female
Wanlin Wang Lin SHA SHA female
Wenhan Li Wenhan UNIQ male
Winnie Zhong May 12th '96 female
WinWin Dǒng Sīchéng WayV , NCT 127 , NCT U , NCT Oct 28th '97 male
Xiao Chen Xiao VAV Aug 27th '89 male
Xiaojun Xiao De Jun WayV , NCT Aug 8th '99 male
Xin Wang Xinyu VARSITY Nov 10th '96 male
Xuan Yi Wu Xuan Yi WJSN Jan 26th '95 female
Yanan Yan An PENTAGON Oct 25th '96 male
Yi Xuan Zhou Yi Xuan UNIQ Dec 11th '90 male
Yibo Wang Yi Bo UNIQ Aug 5th '97 male
Yijo Chang Yi Jiao RaNia Jun 16th '87 female
Yiren Wang Yiren EVERGLOW Dec 29th '00 female
Yuqi Song Yu Qi (G)I-DLE Sep 23rd '99 female
Yuri Yueer Hu / Hirai Yuri O21 Jan 1st '96 female
Z.Tao Huang Zitao EXO May 2nd '93 male

Groups by Debut Year